BEGREPSFORSTÅELSE.

De mest styrende begrep som vi alle trenger å jobbe med for å forstå vår egen virkelighet og samspill med andre er blant annet:

Skyld-skam-ærlighet-løgn-lojalitet-respekt-tillit-samvittighet-
toleranse-glede-godhet-makt-kontoll-skjønnhet-tilfredshet-ansvar-
likegyldighet.
Vi lærer å definere begrepene,og fordyper oss i hvordan de jobber igjennom din personlighet.

Hvis du ikke velger egen forståelse og aksept av begrepene,vil du alltid prøve å leve opp til andres krav og forventning, for selv å føle deg trygg.
Andre vil da kunne ta negativ 
makt over deg.
Angriperen,kritikeren,manipulatoren vil kunne få all din sympati og ytelse,fordi du tror at når han/hun blir fornøyd,er du TRYGG..
Ved å jobbe med begrepsforståelse,vil du øke evnen til egen grensesetting både innad mot deg selv,og ut mot andre..
Det å gå dypere i BEGREPENE gir innsikt og forståelse.

Alle begrep kan defineres i de fire element. Og de virker inn mot oss selv og ut mot verden.

Eksempler på begrep vi bruker mye er: MOT -  KJÆRLIGHET - ÆRLIGHET - SAMVITTIGHET- SKYLD -

VILJE - LOJALITET - FRIHET - GLEDE💗

Hvis en feks. tar begrepet "mot" med seg inn i elementmodellen, så kan vi si noe om "mot i LUFT som handler om det mentale og kommunikasjon, "mot" i VANN som er i følelsene, "mot" i ILD som er handlinger og "mot" i JORD som er resultat.

Modige tanker kan gi et modig følelsesliv som gjør deg modig i handling som igjen fører til at du våger skape bevisste resultater.

Det vil virke inn mot deg selv og ut mot verden.

Hvordan virker dette i ditt liv?

 

 

Et av mine yndlingsbegrep er GLEDE. 

Kanskje fordi jeg alltid har hatt god tilgang til dette begrepet i følelsene mine.

Indre glede - ytre glede.

Stor glede - liten glede

Stille glede - synlig glede

Som voksen har jeg bevisstgjort og lagt til dette begrepet i mitt personlige verdigrunnlag. 

Jeg trenger det i min grunnmur som person.Det gir meg både værekraft og handlekraft.

Dvs. at jeg helt bevisst velger det inn i dagen min.

Jeg merker fort hvordan det blir tyngre å være meg, når jeg glemmer det bort.

Den ytre verden vil med sin påvirkningskraft "dytte meg rundt og påvirke mine tanker og følelser, for sånn er vi skapt. Men det å vite at jeg har et valg gjør meg fri.

Ingen andre skal bestemme når jeg skal tenke føle gjøre GLEDE. Det bestemmer jeg selv. 

Jeg fant en flott definisjon som jeg her vil dele.

😀Glede er en indre kilde til fred og lykke.

Den er er mer enn vanlig lykke, for den er ikke en tilfeldig føelsesmessig reaksjon på det som skjer.

Den er en dyp følelse av velvære som fyller oss med fryd og håp.

Vi verdsetter og nyter livets rike gaver.

Vi setter pris på de enkle gleder.

Vi ser det humoristiske i ting.

Vi lar gleden bære oss gjennom smertefulle tider.

Vi har en letthet og husker å leke.

Glede kommer når vi er tro mot en åndelig hensikt.Den gir oss en vedvarende følelse av at alt er bra...

Glede gir oss vinger !!!

I gledens stund er vår styrke mer levende 

vårt intellekt skarpere

og vår forståelse mindre tåket.

Vi synes å være bedre i stand til å hamle opp med verden og til å finne vårt virkefelt."

Å praktisere glede;

Jeg har en dyp følelse av at livet er godt.
Jeg finner glede i livets rike erfaringer.
Jeg setter pris på enkle gleder.
Jeg er optimistisk og håpefull.
Jeg er i kontakt med intensjonen min.
Jeg føler indre fred selv når livet er vanskelig.

Jeg er takknemlig for gledens gave.
Den er den naturlige tilstanden for sjelen min.

Kilde Viritues prosject.