Elementmodellen.

DE FIRE ELEMENTER
Kilde.Audhild Karlsen.
En komunikasjonsmodell........😀av det supre og lettforstålige slaget..
Vi har alle en unik personlighet.
Vi har en tempramentstype.Denne påvirker og styrer våre tanker og følelser.Dette fører igjen til atferd.
I personlighetsutvikling,blir det naturlig å begynne med å kartlegge dette. Et veldig spennede arbeid.Er du Luft,Vann,Ild eller Jordmenneske...
Vi blir alle født inn i livet,sterke i ett og to av elementene.
Altså er vi styrt av en grunnpersonlighet,helt fra begynnelsen.Også blir utfordringen å utvikle egenskaper i trå med dette.Forsterke det som er svakt.
Målet blir å finne balansen mellom  disse fire elementer,bruke de på en trygg og naturlig måte.
Øke muligheten for å bli dynamiske frie mennesker..Levende på alle plan.
For dette er et verktøy i utvikling av personligheten.Vi er ikke våre tanker og følelser,men har evnen i oss til å ta de i bruk..forstå hvordan de jobber igjennom oss.
Tankesetning.: Jeg er ikke følelser men har føleser..............
                     Jeg er ikke tankene mine,men har evnen til  å tenke........

Jord,ild.luft og vann.....
Elementene vår verden består av. Samtidig er de sider ved vår personlighet.Noen ganger trenger vi mer av det ene-og mindre av det andre for å bli hele og avbalanserte mennersker.

LUFT.
Kommunikasjon,ideer,tanker,visjoner ånd,ord og tanker
VANN
Følelser,empati,intuisjon,magefølese
🤔
Husk.følelser og tanker er vesenforskjellige.I motsetning til tankene,kjenner du følelsene  i kroppen.

Ild
Handling,bevegelse,seksualitet..
JORD
Trygghet,ro,rutiner,hvile
,indre trygghet,det meditative

Kursaktiviter.TA KONTAKT HVIS DU ØNSKER KURS..

Jeg holder jevnlig work shops/kurs i mine lokaler i Svelvik, men 
Jeg kommer gjerne til deg å holder kurs,hvis du med flere ønsker det.En gruppe bør bestå av min.5 personer.

Kurs;
1. Innføring i elementmodellen.Hvordan bruke den som verktøy,i din personlige vekst..


2.Begrepsforsåelse.
De mest styrende begrep som vi alle trenger å jobbe med for å forstå vår egen virkelighet og samspill med andre er blant annet: Skyld-skam-ærlighet-løgn-lojalitet-respekt-tillit-samvittighet-
toleranse-glede-godhet-makt-kontoll-skjønnhet-tilfredshet-ansvar-
likegyldighet.
Vi lærer å definere begrepene,og fordyper oss i hvordan de jobber igjennom din personlighet.

Hvis du ikke velger egen forståelse og aksept av begrepene,vil du alltid prøve å leve opp til andres krav og forventning,for selv å føle deg trygg.
Andre vil da kunne ta negativ 
makt over deg.
Angriperen,kritikeren,manipulatoren vil kunne få all din sympati og ytelse,fordi du tror at når han/hun blir fornøyd,er du TRYGG..
Ved å jobbe med begrepsforståelse,vil du øke evnen til egen grensesetting både innad mot deg selv,og ut mot andre..


Åndelighet

Åndelighet er å ha forbindelse med en kraft som er større enn oss selv,en som elsker oss og kjenner oss inngående.Vi lever i vår skapers nærvær,oppmerksomme på at enhver handling,avgjørelse og tanke er betydningsfull.Åndelighet er å være forankret i bønn.Bønn er stille refleksjon som renser sjelens speil.Det er en hellig samtale som åpner oss for tilgivelse,håp og fornyende intensjoner.Vi lytter og mottar åndelig veiledning.Vi ber om hjelp,høyner oppmerksomheten vår og forventer at hjelpen skal komme.Å gi uttrykk for takknemlighet i bønn holder oss i strømmen av nåden.

"Rop på meg,så vil jeg svare deg og fortelle det store,ufattelige ting,som du ikke kjenner til"
Jeremia 33:3,jødedommen.

                            Å PRAKTISERE ÅNDELIGHET

Jeg har en åndelig stund hver dag.
Jeg ber mine innerste tanker,håp,behov og engstelser.
Jeg har tillit,lytter og venter på svar.
Jeg foredler motivene mine hele tiden.
Jeg har en holdning av takknemlighet.
Jeg lever med en bevissthet om guddommelig nærvær.

Jeg er takknemlig for åndelighetens gave.
Den forbinder meg med nåtiden.

Kilde.Viritues prosject.

Klarsynthet

Klarsynthet er å ha klar innsikt.Det er å være oppmerksom på det som er under overflaten og se etter den dypere meningen.Når vi er klarsynte,er forståelsen vår intuitiv og bevisst.Vi roer oss og åpner oss for visdom.Vi oppfattter meningsnyansene i en ide eller en situasjon.Vi anstrenger oss for å se hva som virkelig foregår.Vi er omtenksomme og hensynsfulle.Fremfor alt tilbyr vi andre den gaven det er å føle seg hørt og forstått.Vi er speil for sjelene deres.

"Kun i stille vann speiler tingene seg uten forvrengninger.Kun i stille sinn finnes en klar oppfatning av verden"

Å praktisere klarsynthet

Jeg streber etter å ha klar innsikt.
Jeg observerer nøye.
Jeg utvikler bevissthet.
Jeg nærer intuisjonen min.
Jeg har omtanke for andres behov.
Jeg ser andre åpent og ærlig.

Jeg er takknemlig for klarsynthetens gave.
Den hjelper meg til å se hva som er virkelig.

Kreativitet

Kreativitet er fantasiens styrke.
Vi er åpne for inspirasjon som får frem originaliteten vår.Med kreativitet er vi iderike og intuitive.Vi løser problemer på nye og overraskende måter.Vi leker.
Vi tar oss tid til å drømme.Å oppdage våre spesielle talenter er en gave til verden,enten det er ved å tilberede et måltid,utøve en sport eller skape et håndverk.Kreativiteten
forbinder oss med skjønnheten i lyd,design,farge,bevegelse,ideer og ord og lar oss tilføre verden noe nytt.Kreativiteten får talentene våre til å bære frukter.


"vi har forskjellige nådegaver,alt etter den nåde Gud har gitt oss.La oss bruke dem"

Å praktisere kreativitet.

Jeg verdsetter fantasien min.
Jeg er nyskapende når det gjelder problemløsning.
Jeg tar meg tid til å inspireres.
Jeg reflekterer over drømmene mine.
jeg husker å leke.
jeg utvikler talentene mine gjennom læring og disiplin.
Jeg våger å være orginal.

Jeg er takknemlig for kreativitens gave.
Den lar talentene mine blomstre.