BEGREPSFORSTÅELSE.

Det å gå dypere i BEGREPENE gi innsikt og forståelse.

Alle begrep kan defineres i de fire element. Og de virker inn mot oss selv og ut mot verden.

Eksempler på begrep vi bruker mye er: MOT -  KJÆRLIGHET - ÆRLIGHET - SAMVITTIGHET- SKYLD -

VILJE - LOJALITET - FRIHET - GLEDE💗

Hvis en feks. tar begrepet "mot" med seg inn i elementmodellen, så kan vi si noe om mot i LUFT som handler om det mentale og kommunikasjon, mot i VANN som er følelsene, mot i ILD som er handlinger og mot i JORD som er resultat.

Hvordan virker dette i ditt liv?

Et av mine yndlingsbegrep,er Glede

Glede er en indre kilde til fred og lykke.Den er er mer enn vanlig lykke,for den er ikke en tilfeldig føelsesmessig reaksjon på det som skjer.Den er en dyp følelse av velvære som fyller oss med fryd og håp.Vi verdsetter og nyter livets rike gaver.Vi setter pris på de enkle gleder.Vi ser det humoristiske i ting.Vi lar gleden bære oss gjennom smertefulle tider.Vi har en letthet og husker å leke.Glede kommer når vi er tro mot en åndelig hensikt.Den gir oss en vadvarende følelse av at alt er bra...

"Glede gir oss vinger!I gledens stund er vår styrke mer levende,vårt intellekt skarpere og vår forståelse mindre tåket.Vi synes å være bedre i stand tl å hamle opp med verden og til å finne vårt virkefelt."

Å praktisere glede;

Jeg har en dyp følelse av at livet er godt.
Jeg finner glede i livets rike erfaringer.
Jeg setter pris på enkle gleder.
Jeg er optimistisk og håpefull.
Jeg er i kontakt med intensjonen min.
Jeg føler indre fred selv når livet er vanskelig.

Jeg er takknemlig for gledens gave.
Den er den naturlige tilstanden for sjelen min.

Kilde ;viritues prosject