21. okt, 2012

Selvutvikling.

Vi vikler oss inn i livets vev..må det være så mye kamp og strev?
Den røde tråd kan bli vår venn, hvis vi våger å "se" og gjenkjenne den.
Som vi vikler oss inn kan vi vikle oss ut.
Erkjenn din kraft og du blir sterk som en stut.

Gitte